ForbrugertestsOktober 2022Mange nye fødevareprodukter fejler inden for deres første år på supermarkedshylden, og producenternes investering af ressourcer i produktudvikling og markedsføring går til spilde. Dette skyldes ofte en uoverensstemmelse mellem de sensoriske egenskaber ved produktet og forbrugernes behov og forventninger. Viden om disse forhold kan Warmings hjælpe med at belyse gennem forbrugertests herunder smagstest og markedstests, så de ydre og indre produktfaktorer stemmer overens. Resultaterne vil blive sammenfattet i en rapport, som vurderer markedssucces samt kommer med konkrete forbedringsmuligheder.


Markedstests

Med markedstest undersøger vi bl.a., hvordan forbrugerne forholder sig til fødevareprodukters ydre produktfaktorer som f.eks. emballage, pris, mærkning og virksomhedens USP’er. Denne undersøgelse kan give information om målgruppens købevillighed, deres holdning til konceptet samt det visuelle udtryk. I nogle tilfælde kan det også være relevant at inddrage en markedsanalyse, for at undersøge, hvordan lignende produkter og koncepter klarer sig på markedet,


Sensoriske forbrugertests

Vi tilbyder sensoriske undersøgelser baseret på smagstest foretaget af enten forbrugerne eller af smagseksperter, herunder dygtige, professionelle kokke. Undersøgelserne kan foregå enten i et tastelab, hjemme hos forbrugerne eller på centrale lokationer, som arbejdspladers, skoler, kantiner m.m..


Sensoriske forbrugertests kan både være kvalitative eller kvantitative afhængig af kundens behov. I kvalitative tests anvendes mindre grupper af forbrugere, typisk gennem fokusgrupper eller 1-til-1 interviews, hvor deltagerne får mulighed for at gå i dybden med deres holdninger og præferencer over for produktet. Kvantitative forbrugertests giver en bredere og et mere generelt og databaseret forbrugerperspektiv på produktet og konceptet. Kvantitative tests bruges primært til at måle forbrugerpræferencer og accept.


Testene kan også kombineres med intensitetstests, hvor der indsamles yderligere data omkring forbrugernes opfattelse af produktets sensoriske egenskaber (f.eks. smag, aroma og konsistens). Dette kan bruges til at belyse, hvorfor forbruger kan lide eller ikke lide et produkt – og giver dermed afgørende indsigter, der kan omsættes til optimeringer af produktet.