SmagstestsOKtober 2020Mange nye fødevareprodukter fejler inden for deres første år på hylden i supermarkedet. Det betyder desværre ofte, at producenternes investering af ressourcer i produktudvikling og markedsføring går til spilde.

Hos Warmings ved vi, at det ofte er produktets sensoriske egenskaber – smag, duft, udseende, konsistens m.m. – der er afgørende for forbrugerperceptionen og dermed også produktets modtagelse på markedet. En fejlslagen produktlancering skyldes derfor ofte en uoverensstemmelse mellem de sensoriske egenskaber ved produktet og forbrugernes behov eller forventninger.

Viden om disse forhold kan I som producent konvertere til forbrugeraccept og derved markedssucces ved at teste både nye og eksisterende produkter eller koncepter hos forbrugerne. Og det kan Warmings hjælpe med. Vi tilbyder både kvalitative og kvantitative forbrugertest alt afhængigt af jeres behov. Fælles for begge typer test er, at de typisk vil være baseret på smagstests.

Kvalitative smagstests:
Kvalitative forbrugertests er en dybdegående undersøgelse af de kritiske punkter ved et produktkoncept eller prototype set fra et forbrugerperspektiv. I kvalitative tests anvendes mindre grupper af forbrugere, typisk gennem fokusgrupper eller 1-til-1 interviews, hvor deltagerne får mulighed for at gå i dybden med deres holdninger og præferencer over for produktet.

- Deltagere: 20-50 forbrugere

- Metoder: Interviews og fokusgrupper


Kvantitative smagstests:
Kvantitative tests giver en bredere og et mere generelt forbrugerperspektiv på produktet og konceptet. Kvantitative tests bruges primært til at måle forbrugerpræferencer og accept. Vi tilbyder to typer af kvantitative tests:

Præferencetests:
Præferencetests har til formål at bestemme, om der er en væsentlig forskel i præferencer mellem to eller flere produkter på baggrund af smagstests. Dette kan være en fordel, hvis man ønsker at teste flere prototyper, hvor en eller flere er optimerede og forbedrede versioner, eller hvis man ønsker at måle produktets ydeevne mod konkurrenter.

- Deltagere: 50 – 100 forbrugere
- Metoder: Parvis sammenligning og rangorden tests (ranking)
- Placering: Central Location Tests (CLT) eller Home Use Tests (HUT) ​

Accepttests:
Accepttests giver en indikation om forbrugernes produktraccept, som direkte kan kobles til forudsigelser om markedssuccesen. Testen kan altså afgøre, hvor meget forbrugerne kan lide et nyt produkt eller koncept. Typisk vil accepttest være kombineret med intensitetstests, hvor der indsamles yderligere data omkring forbrugernes opfattelse af intensiteten af produktets sensoriske egenskaber (f.eks. smag, aroma og konsistens). Dette kan bruges til at belyse, hvorfor forbruger kan lide eller ikke lide et produkt – og giver dermed afgørende indsigter, der kan omsættes til optimeringer.

- Deltagere: 50-100 forbrugere, som typisk ligger inden for målgruppen
- Metoder: Hedonisk skala og intensitetsskalaer
- Placering: Central Location Tests (CLT) eller Home Use Tests (HUT) ​​

​Det kan ofte være en fordel at kombinere accepttests med kvalitative tests, da sidstnævnte metode kan bidrage til at fremhæve de relevante sensoriske egenskaber ved produktet, som skal undersøges nærmere gennem en kvantitativ undersøgelse.